THÔNG BÁO – DỜI LỊCH THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH WEB

Các lớp DHTMDT10BC  thực hành môn Lập Trình Web các ca:

– Thứ 2

– Chiều thứ 4 (7-9)

– Sáng thứ 5 (4-6)

– Sáng thứ 6 (4-6)

Được dời lịch thực hành vào tuần sau tết nguyên đán.

Lưu ý: Lịch học Lý thuyết không thay đổi.

Lập trình Web_Update

Bảng điểm đã cập nhật!

Màu vàng cấm thi, mọi thắc mắc giải quyết trong ngày thứ 7 (10/12/2016).

Lưu ý:

 • Lớp TMDT thiếu điểm bài tập lớn sẽ được bù điểm bài tập nộp hằng tuần.
 • Lớp KTPM, CNTT, HTTT không có bài tập lớn => KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI CUỐI KỲ

Chủ nhật in danh sách thi CK!

dhcntt10a_gl

dhhttt10b_gl

dhktpm9a_gl

cd14a_gl

dh7_gl

dhcntt9a_gl

Thông báo Lập trình Web

 

Các bạn thực hành sáng thứ 4 (tiết 1-3) đều bị thiếu cột điểm thường kỳ 2 là cột kiểm tra HTML, lý do là thầy chưa vào điểm cho các bạn, cô sẽ gặp thầy vào điểm cho các bạn ngay nha.

 

ĐIỂM MÔN LẬP TRÌNH WEB

Bảng điểm của các lớp LT Web, mỗi sinh viên sẽ được nhập vào hệ thống  4 cột điểm như sau:

1cột BT lớn + 1 cột ktra HTML + 1 cột ktra Javascript + 1 cột GK.

Nếu đủ 4 cột điểm trên mới đủ  điều kiện thi CK. Nếu thiếu 1 trong các cột điểm trên sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

Mọi thắc mắc về điểm sẽ gặp cô vào ngày thứ 4 (8/12) tại phòng H5.1 từ 9h-12h hoặc gửi mail: dtthuha79@gmail.com (Tiêu đề mail ghi rõ: Thắc mắc điểm môn LT WEB)

cd14a_gl

dh7_gl

dhcntt9a_gl

dhcntt10a_gl

dhhttt10b_gl

dhktpm9a_gl

 

Bảng điểm lớp AVCN_ DHTH12LT

Bảng điểm

img_2293

img_2294

Đáp án miniTest

minitest_1_key

minitest_2_key

Ôn tập thi cuối kỳ từ unit 6 đến unit 9.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp gv:

SDT: 0903016048

 

Thông báo lịch thi

Lịch thi CK môn LTWeb của tất cả các lớp thứ 6 (tiết 2-6) ngày 25/11/2016  đã bị thay đổi sang thứ 2( tiết 2-6) ngày 12/12/2016.

Lưu ý: Thi cuối kỳ không được sử dụng bất kỳ loại tài liệu nào.

Thông báo học bù thực hành LTWEB – Lớp Ghép DHCNTT10A – DHHTTT10B1

Trong tuần này (31/10 đến 6/11) tất cả các nhóm thực hành vẫn học bình thường tại các phòng hiện tại đang học.

Trong tuần sau (7/11 đến 13/11) lịch thực hành như sau:

1. Toàn bộ hai nhóm lớp Ghép LTWEB DHCNTT10A (lớp học lý thuyết sáng thứ 4) học                               thực hành tại phòng H5.1 vào thứ 5 (10/11) tiết 7- 9.

2. Toàn bộ hai nhóm lớp Ghép LTWEB DHHTTT10B (Lớp lý thuyết sáng thứ 2) học thực                              hành tại phòng B1.12 vào sáng thứ 4 (9/11) tiết 1-3

Bài tập tiểu luận:

 • Nội dung bài tiểu luận: Mỗi SV thực hiện 1 Website hoàn chỉnh hướng dẫn học môn LTWEB bao gồm cả phần Lý Thuyết và bài tập THỰC HÀNH.
 • Thời gian nộp
  • DHCNTT10A nộp vào thứ 5 (17/11) tiết 7-9 phòng H5.1
  • DHHTTT10B nộp vào thứ 4 (16/11) tiết 1-3 phòng B1.12
 • Hình thức đánh giá:
  • Nội dung: đầy đủ lý thuyết các phần HTML, CSS, Javascript, jQuery có ví dụ minh họa đơn giản. Tất cả các bài tập thực hành đã làm và chưa làm.
  • Hình thức: bố cục dàn trang (lưu ý chứa thông tin MSSV, Họ tên SV, Lớp) , màu sắc hài hòa, hình ảnh sử dụng minh họa.
 • Toàn bộ nội dụng nộp là file .rar tên file định dạng MSSV_Họ tên SV_Lớp.